default-logo
Ring Oss: +46-(0)708-539200 

Fakturaskanning via Servicebyrå 2014

Inspectum har för 9 året genomfört sin årliga undersökning gentemot servicebyråerna som skannar leverantörsfakturor. Undersökningen kan kort sammanfattas enligt nedan:

Marknaden (fakturavolym) för fakturaskanning via servicebyrå har växt med ca 4,2 % från föregående år. Antalet leverantörsfakturor som servicebyråkunderna processar uppskattas i februari 2014 till 49,5 miljoner.

Kundnöjdhetsindex har totalt sett gått ned 0,17 betygsenheter sedan föregående år. Kunderna efterlyser sedan flera år en ökad kommunikation med aktuell servicebyrå där 41 % av respondenterna uppger att uppföljnings- och förvaltningsmöten inte genomförs i den utsträckning som kunderna initialt förväntat sig. Detta i kombination med att 24 % av respondenterna upplever kvalitén på det tolkade materialet som mindre bra eller dåligt gör att 24 % av kunderna inte ser sin servicebyrå som en långsiktig partner.

Notera dock att detta gäller inte alla servicebyråer så det kan vara på sin plats att syna leverantörerna lite extra om ni skall outsoursa Er fakturaskanning.

Följande Servicebyråer har aktivt varit med i årets undersökning:

 • Bankgirot
 • BankTec
 • CGI
 • OpusCapita (tidigare Itella)
 • PostenScanning (tidigare Aditro)
 • S4F
 • Recall (ej aktivt deltagit)

Det finns flera andra servicebyråer som vi redovisar i vår marknadsöversikt men som för närvarande har för liten skanningsverksamhet för att vi skall kunna genomföra en regelrätt NKI-analys.

Följande frågeställningar har bland annat berörts:

 • Åtaganden efter skrivet avtal
 • Uppföljning och genomförande av förvaltningsmöten
 • Implementation av skanningtjänsten
 • Projektledarnas kompetens
 • Supportfunktionen
 • Kvalité på skannat och tolkat material
 • Ledtider
 • Garantiuppfyllelse
 • Priser och Prisstabilitet

Vill du veta mera? Kontakta oss nu!

Kontakta Oss