default-logo
Ring Oss: +46-(0)708-539200 

Integritetspolicy Inspectum AB

Publicerad: 14 maj 2018

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Inspectums konferenser, rapporter, undersökningar, webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på Inspectums webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Inspectum är inte ansvarig för deras verksamhet eller informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

Inspectum AB, Sockenvägen 542, 121 34 Stockholm, Sverige (nedan benämnt “Inspectum”) är personuppgiftsansvarig. Inspectum är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

När du blir kund hos oss accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller på annat håll i världen.

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser, konferenser, möten eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

- information som du lämnar till oss vid beställning av en produkt eller tjänst, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, organisationsnummer, kontaktinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt eller tjänst.

-information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, telefon, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

- information som vi samlar in från andra källor. Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig i din professionella roll från tredje parter såsom säljarföretag, databyråer och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, befattning på aktuellt företag samt kontaktinformation i form av epost och telefonnummer.

- informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier. Vi kan komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier.

Vi får köpa in företagsregister från källa (såsom men inte begränsat till PAR, Marknadsinformation i Sverige, bisnis, ILR Media) där den registrerade är eller kan antas vara medveten om att personuppgifter kan användas och/eller lämnas ut för sådana ändamål utan att ha motsatt sig detta.

Inspectum kan också likt ovanstående nämnda företag samla in personuppgifter i form av kontaktuppgifter såsom epost (företag), telefonnummer och uppgifter om aktuell befattning

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra tjänster, och/eller kunna använda våra webbplatser, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om dina beställningar och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

- ge dig åtkomst till våra konferenser, webbplatser, de tjänster och den kundservice som du begär;

- anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;

- kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in betalning, lösa problem med dina beställningar, våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;

- jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;

- tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen;

- bjuda in dig att medverka i kund- och/eller marknadsundersökningar;

- rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Inspectums produkter och tjänster samt produkter och tjänster från våra affärspartners. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser. Vi kan komma att använda dina personuppgifter och annan information som samlats i enlighet med denna Integritetspolicy för att tillhandahålla anpassade annonser, funktioner eller erbjudanden till dig på tredje parts webbplatser. Vi kan komma att använda cookies och annan spårningsteknik för att tillhandahålla dessa onlinetjänster och/eller arbeta med andra tredje parter såsom annons- eller analysföretag för att tillhandahålla dessa onlinetjänster. Vi kan komma att tillhandahålla dig platsspecifika valmöjligheter, funktioner eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation genom tjänsterna. Vi kommer att använda denna information för att öka webbplatsernas och tjänsternas säkerhet samt tillhandahålla dig platsbaserade tjänster såsom annonsering, sökresultat och annat anpassat innehåll;

- svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundsupport;

- hantera våra dagliga affärsbehov.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

- informera dig om våra och våra affärspartners webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;

- skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på intresseavvägning och/eller dina meddelandepreferenser;

- individanpassa vår service och mäta och förbättra vår marknadsföring, baserat på dina annonspreferenser.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och erbjudanden från oss och/eller våra affärspartners, ber vi dig meddela oss detta via e-post till info@inspectum.se

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter och upprätthålla våra policys.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

- affärspartners för att kunna tillhandahålla gemensamt innehåll och gemensamma tjänster samt för att ge vägledning om deras produkter, webbplatser, applikationer, verktyg, tjänster och kommunikation i enlighet med tillämplig lag;

- underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten;

- tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje part;

- annan tredje part till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter;

- andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Du kan se, granska och ändra dina personuppgifter genom att kontakta Inspectum via info@inspectum.se

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES. Överföringar av information mellan oss och våra affärspartners sker med stöd av Bindande Företagsbestämmelser.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar och kryptering av data.

Avslutande av ditt kundkonto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt kundkonto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kundstatus och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används eller konton som används i strid med vår affärsöverenskommelse.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

- vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna betalningar, hantera tvistlösning;

- vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kan komma att krävas för att bevisa din identitet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss:

- Inspectum AB, Sockenvägen 542, 121 34 Stockholm, Sverige

- info@inspectum.se

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

 

Rättigheter till materialet på webbplatsen – Copyright

Användare ges tillgång till och rätt att använda innehållet på webbplatsen för sitt personliga bruk och att kopiera, distribuera och överföra innehåll endast då sådan kopiering, distribution och överföring görs automatiskt av användarens webbläsare vid hans/hennes personliga användning av innehållet på webbplatsen. Användare äger även rätt att för personligt bruk skriva ut en kopia av den information som visas

Allt innehåll på webbplatsen (såsom grafik, texter, bilder, logotyper och mjukvara) skyddas av Inspectum’s upphovsrätt. Allt innehåll ägs av Inspectum eller dess innehållsleverantörer. Ingenting i dessa användarvillkor medför att användare/medlemmar ges någon som helst rätt till dessa rättigheter eller annan know-how.  Det innebär att användare/medlemmar inte får kopiera, anpassa, överlåta, överföra, lagra, sprida, mångfaldiga, offentligt förevisa eller på annat sätt distribuera innehållet på annat sätt än vad som framgår ovan. Även användande av innehållet på någon annan webbplats eller i annat nätverk är förbjudet.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.